Tư vấn tuyển sinh

Mới nhất
Chứng chỉ ISO 9001:2015 hệ thống quản lý chất lượng uy tín Chứng chỉ ISO 9001:2015 hệ thống quản lý chất lượng uy tín
T5, 07 / 2017 10:08 sáng
TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã thiết lập nên các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, các sản phẩm/ dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải thõa mãn các yêu cầu cụ thể. Với sự đánh giá khách quan của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba), hệ thống được chứng nh[...]
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của bộ xây dựng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của bộ xây dựng
T2, 07 / 2017 8:38 chiều
Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Khảo sát xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dự[...]

0913.551.592