Huấn Luyện An Toàn Lao Động

  • Lớp quản lý dự án trên toàn quốc Lớp quản lý dự án trên toàn quốc
    T2, 07 / 2017 8:32 chiều

    C ÔNG TY TNHH Đ ÀO T ẠO PH ÁT TRI ỂN KINH T Ế QU ỐC T Ế Hotline 1: 0913.551.592   Email: pgd.vienquanly@gmail.com VPHN: Tầng 9 NƠ 14C Khu Đô Thị Định Công – Phường Định – Quận Hoàng Mai – Hà Nội THÔN[...]

Mới nhất
CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC
T3, 07 / 2017 1:45 chiều
Đào tạo, cấp chứng chỉ  huấn luyện an toàn lao động VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG  THÔNG BÁO  MỞ LỚP ĐÀO TẠO , CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG  – Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Viện quản lý xây dựng xin thông báo Mở lớp An toàn lao động, Vệ sin[...]
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của bộ xây dựng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của bộ xây dựng
T2, 07 / 2017 8:38 chiều
Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Khảo sát xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dự[...]

0913.551.592