Đào Tạo Xây Dựng

Mới nhất
Giấy phép hoạt động điện lực Giấy phép hoạt động điện lực
T4, 10 / 2022 8:54 sáng
Theo quy định tại điều 1 Thông tư 21/2020 /TT BCT quy định về trình tự , thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành , các lĩnh vực hoạt động điện lực cần phải xin giấy phép hoạt động điện lực bao gồm : Tư vấn chuyên ngành về điện : Tư vấn giám sát và thiết kế đường dây trạm [...]

0913.551.592