he-thong-quan-lý-chat-luong-uy-tin-9001:2015Tìm theo từ khóa: 

Chứng chỉ ISO 9001:2015 hệ thống quản lý chất lượng uy tín Chứng chỉ ISO 9001:2015 hệ thống quản lý chất lượng uy tín
T5, 07 / 2017 10:08 sáng
TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã thiết lập nên các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, các sản phẩm/ dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải thõa mãn các yêu cầu cụ thể. Với sự đánh giá khách quan của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba), hệ thống được chứng nh[...]

0913.551.592