Chứng chỉ Quản lý dự án

  • CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
    T3, 07 / 2017 10:12 sáng

    Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 5[...]

Mới nhất
CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN
T3, 07 / 2017 3:50 chiều
CÔNG TY TNHH ĐÀO T ẠO PHÁT TRIỂN KINH T Ế QUỐC T Ế Hotline 1: 0913.551.592   Email: pgd.vienquanly@gmail.com VPHN: phòng 1205, tầng 12, sảnh A, tòa licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC NGHIỆP VỤ, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN    Căn cứ Nghị [...]
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của bộ xây dựng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của bộ xây dựng
T2, 07 / 2017 8:38 chiều
Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Khảo sát xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dự[...]

0913.551.592