T3, 07 / 2017 1:45 chiều | vienquanly

Đào tạo, cấp chứng chỉ  huấn luyện an toàn lao động

VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

THÔNG BÁO 

MỞ LỚP ĐÀO TẠO , CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG 

– Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Viện quản lý xây dựng xin thông báo Mở lớp An toàn lao độngVệ sinh lao động theo thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH

Đối tượng tham dự:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 1. a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 2. b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 3. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
 4. a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
 5. b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 6. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
 7. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
 8. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
 9. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

KHUNG NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 44 :

– Nhóm 1: Được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

 1. a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 2. b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
 3. c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

– Nhóm 2: Được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

 1. a) Kiến thức chung như nhóm 1;
 2. b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
 3. c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

– Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

 1. a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 2. b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 3. c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 4. d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

– Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

 1. a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
 2. b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 5

 1. a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện nhóm 6:

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

***** Chính Sách Ưu Đãi :

***  Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên và các nhóm đăng ký sớm

*** Giảm học phí đối với đơn vị đăng ký với số lượng nhiều 

VIỆN XÂY DỰNG QUẢN LÝ

 VPHN : Tầng 12, tòa nhà Licogi 13 A, số 164 Khuất Duy Tiến, HN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Hotline : 0913.551.592 – 043.221.6893( mrs . Vân )

Mail : pgd.vienquanly@gmail.com

Website: daotaoxaydungcti.edu.vn,vienquanly.edu.vn

Skype: daotaoxd92 

Bài viết cùng chuyên mục