Tác giả: vienquanly

CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC
T3, 07 / 2017 1:45 chiều
Đào tạo, cấp chứng chỉ  huấn luyện an toàn lao động VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG  THÔNG BÁO  MỞ LỚP ĐÀO TẠO , CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG  – Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Viện quản lý xây dựng xin thông báo Mở lớp An toàn lao động, Vệ sin[...]
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
T3, 07 / 2017 10:12 sáng
Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Khảo sát xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng[...]
Khóa học đo bóc, dự toán công trình xây dựng Khóa học đo bóc, dự toán công trình xây dựng
T2, 07 / 2017 8:57 chiều
VIỆN XÂY DỰNG QUẢN LÝ THÔNG BÁO Mở lớp lập dự toán đo bóc tách khối lượng công trình xây dựng KHÓA HỌC BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH Nhằm trang bị cho học viên các kiến thức: – Phương pháp đo bóc khối lượng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; – Cách vận dụng, phương pháp[...]
Khóa học huấn luyện phòng cháy chữa cháy (PCCC) Khóa học huấn luyện phòng cháy chữa cháy (PCCC)
T2, 07 / 2017 8:52 chiều
Huấn luyện phòng cháy chữa cháy Lớp đào tạo , cấp chứng chỉ huấn luyện phòng cháy chữa cháy  CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PT KINH TẾ QUỐC TẾ  THÔNG BÁO  MỞ LỚP ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY  KHÓA ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY   – Căn cứ nghị định số [...]
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của bộ xây dựng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định mới nhất của bộ xây dựng
T2, 07 / 2017 8:38 chiều
Theo quy định của Bộ Xây Dựng bắt đầu từ ngày 01/9/2016, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Khảo sát xây dựng; tư vấn lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dự[...]
Lớp quản lý dự án trên toàn quốc Lớp quản lý dự án trên toàn quốc
T2, 07 / 2017 8:32 chiều
C ÔNG TY TNHH Đ ÀO T ẠO PH ÁT TRI ỂN KINH T Ế QU ỐC T Ế Hotline 1: 0913.551.592   Email: pgd.vienquanly@gmail.com VPHN: Tầng 9 NƠ 14C Khu Đô Thị Định Công – Phường Định – Quận Hoàng Mai – Hà Nội THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC NGHIỆP VỤ, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN    Căn cứ Nghị đị[...]

0913.551.592