Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

Mới nhất
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ GAS LPG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ GAS LPG
T3, 07 / 2017 3:21 chiều
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU, LPG – Căn cứ theo nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh[...]

0913.551.592